Sistema eta sareetako teknikaria / Técnico de Sistemas y Redes

Bilbao Permanente

Actualizado el 19/07/2022

 • Museo Guggenheim Bilbao
 • Atractivo proyecto profesional

Acerca de nuestro cliente

Museo Guggenheim Bilbao.

Descripción

Eraldaketa Digitalerako Zuzendaritzaren baitan, honako arloez arduratu beharko du aukeratutako pertsonak:

 • Sistemen administrazioa: Datu-zerbitzarien klusterren administrazioa; Zerbitzarien birtualizazioa; VMWARE; Aplikazioen eta lanpostuen birtualizazioa; CITRIX; Biltegiratze-sistemak: NAS, SAN, hodeiko drive sistemak, Azure, AWS; Aruba ClearPass, Fortinet, Windows Server inguruneen administrazioa.
 • Segurtasuna: Politiken diseinua eta hedapena (perimetralak eta barnekoak); Babes-kopien, dagokien softwarearen eta gailuen kudeaketa; Veeam, zintategiak; Zerbitzarien, lanpostuen eta hodeiaren antibirusak; Firewallak (perimetralak eta barnekoak); Informazio-enkriptatzea.
 • Telekomunikazioak eta azpiegiturak: WAN sareak: routerrak, VPN; Zuntz optikozko eta kobrezko TCP/IP sareak; Ahots-sareak eta -sistemak; WIFI sareak.
 • Fabrikatzaile anitzen inguruneen integrazioa: Windows, Office 365, MacOS, Linux; Android, iOS, MDM; Seinaletika digitala.Deskribatutako ingurune guztietan, aise menderatu behar ditu honako eginkizunak: Aholkularitza eta diseinua; Gainbegiratzea eta operazioa; Fabrikatzaileekiko komunikazioa, baita laguntza- eta solas-mekanismoak ezagutzea ere.Dentro de la dirección de Transformación Digital, la persona seleccionada deberá atender las siguientes áreas:

 • Administración de sistemas: Administración de clústeres de servidores de datos; Virtualización de servidores: VMWARE; Virtualización de aplicaciones y del puesto de trabajo: CITRIX; Sistemas de almacenamiento: NAS, SAN, drives en nube, Azure, AWS; Administración de entornos Aruba ClearPass, Fortinet, Windows Server.
 • Seguridad: Diseño y despliegue de políticas: perimetrales e internas; Gestión de copias de seguridad, su software y dispositivos: Veeam, librerías de cintas; Antivirus en servidores, puesto de trabajo y nube; Firewalls perimetrales e internos; Encriptación de información.
 • Telecomunicaciones e infraestructuras: Redes WAN: routers, VPN's; Redes TCP/IP de fibra óptica y cobre; Redes y sistemas de voz; Redes WIFI.
 • Integración de entornos multifabricante: Windows, Office 365, MacOS, Linux; Android, iOS, MDM; Cartelería digital.En todos los entornos descritos debe dominar con facilidad las funciones de Consultoría y diseño; Supervisión y operación; Comunicación con los fabricantes y conocimiento de los mecanismos de soporte e interlocución.

Perfil Buscado (H/M/D)

 • Gutxieneko prestakuntza: 2. mailako Lanbide Heziketa edo Gradua.
 • Gutxienez 10 urteko eskarmentua sareen eta sistemen kudeaketan, enpresako sistemen egikaritzea, bilakaera eta mantentze-lanak egokiro gauzatzeko ardura bere gain izanda.
 • Aintzat hartuko da aldez aurretiko esperientzia izatea publiko orokorrari laguntza eskaintzen dien entitateetan eta mota horretako erakundeen eguneroko zereginetarako beharrezkoak diren oinarrizko lanabesetan (seinaletika digitala, sarreren edo bestelako produktuen salmentarako kudeaketa-tresnen administrazioa, artelanen kontserbazioa, argiztapen-sistemak, aduana-kudeaketa…).
 • Eraldaketa digitaleko proiektuetan erabiltzaileei arreta emateko gaitasuna eta esperientzia frogagarria.
 • Hizkuntzak: ingeles maila altua; aintzat hartuko da beste hizkuntza batzuen ezagutza, bereziki euskararena.
 • Pertsona proaktiboa, teknologiaren bilakaerarekiko jakin-mina duena, eta teknologia arloko produktu eta joera berrien inguruan egunean dena. • Formación mínima: FPII o Grado.
 • Al menos 10 años de experiencia en la gestión de redes y sistemas responsabilizándose de la correcta ejecución, evolución y mantenimiento de los sistemas existentes.
 • Valorable experiencia previa en entidades con soporte a público general y en herramientas clave necesarias para la operativa cotidiana de este tipo de instituciones (cartelería digital, administración de herramientas de gestión para la venta de entradas u otro tipo de productos, conservación de obras de arte, sistemas de iluminación, gestión de aduanas…).
 • Capacidad y experiencia demostrable en la atención a usuario, trabajando en proyectos de transformación digital.
 • Idiomas: nivel alto de inglés y se valorará el conocimiento de otros idiomas, especialmente euskera
 • Persona proactiva e inquieta respecto a la evolución tecnológica y actualizado con los nuevos productos y tendencias tecnológicas.

Qué ofrecemos

Hautaketa-prozesua Guggenheim Bilbao Museoaren pertsonen kudeaketa globalerako politikak jasotzen duen "Pertsonen aniztasuna aintzat hartuta aukera-berdintasuna bermatzeko" printzipioari jarraituz egingo da.

El proceso de selección estará presidido por los principios de "Igualdad de oportunidades de las personas en su diversidad" que conforman la política de gestión global de las personas del Museo Guggenheim Bilbao.

Ver más ofertas de empleo
Javier Montemayor
Indicar número de referencia para la oferta
JN-062022-5667134

Resumen de empleo

Sector
Tecnología
Sub Sector
Testing
Industria
Leisure, Travel & Tourism
Localización
Bilbao
Tipo de Contracto
Permanent
Nombre del consultor
Javier Montemayor
Número de referencia
JN-062022-5667134

En Michael Page creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.