Category Manager Congelados y Frescos

Barcelona Permanente

Actualizado el 05/07/2024

 • Empresa lider en la distribució horeca.
 • Busca un/a Category Manager per reconzar el departament de vendes

¿Dónde vas a trabajar?

 • Empresa reconeguda en el món de la distribució Horeca.

Descripción

 • Gestionar les variables que afecten a la rendibilitat de la línia de negoci sota la seva responsabilitat (facturació, marge brut, inversions, aportacions clients i proveïdors) i proposant les accions que siguinnecessàries per tal d'aconseguir el pressupost assignat per la categoria.
 • Ha de fer el seguiment del valor que el proveïdor aporta a l'empresa (atípics + marge brut) i proposar les accions correctores si s'escau.
 • Dimensionar correctament el portafoli de productes necessari per cada tipologia de client.
 • Desenvolupar un pla de negoci anual. On es fixaran les estratègies a mitjà termini així com, les palanques que es necessitaran per aconseguir el pressupost de l'any.
 • Proposarà els acords estratègics amb proveïdors claus de la categoria així com, els proveïdors que es necessitaran per cobrir el portafoli de productes que es requereixi. Coordinat amb l'equip de compres.
 • Seguiment del negoci diàriament a través del BI i proposar les accions correctores en el curt termini.
 • Treballarà coordinament amb l'equip de vendes (17 venedors) per tal de buscar noves oportunitats de negoci en clients actuals i potencials.
 • Recolzarà coordinadament amb l'equip de vendes les negociacions amb els clients actuals i potencials importants.
 • Serà l'encarregat d'atendre i proposar solucions als problemes rellevants / incidències en els clients / productes estratègics, coordinant i consensuant qualsevol acció amb l'equip de vendes.
 • Estableix la política comercial dels nous productes fixant els preus i marge objectiu, coordinant i consensuant aquests amb l'equip de vendes.
 • Estableix les promocions de valor afegit i preu que es realitzin per cada un dels productes, coordinant i consensuant aquestes amb l'equip de vendes.
 • Serà responsable de gestionar l'amplitud, extensió i profunditat de la línia de productes considerant cada tipologia de client.
 • Es responsabilitzarà d´autoritzar les altes i baixes de producte seguint el circuit establert per la companyia.
 • Fixarà el stock òptim que ha d'haver-hi a cada plataforma per cada producte segons la seva classificació / importància.
 • Serà el responsable d'eliminar i coordinar amb vendes els sobrestock existent en productes donats de baixa o en productes amb sobrestock.
 • Elaborarà un pla trimestral d'accions promocionals per tipologia de client que implementarà l'equip comercial generalista i/o especialista.
 • Encarregat de la cartelleria de la seva categoria i d'altres tasques de màrqueting.
 • Serà l'encarregat de la recerca de nous productes i/o creació de conceptes.
 • Fixarà la política comercial a seguir, consensuant i executant aquesta, conjuntament amb l'equip de vendes.
 • Serà l'encarregat de la formació de producte als equips comercials.
 • Acompanyarà al departament de compres les negociacions que es portin a terme amb els proveïdors claus si s'escau.
 • Serà l'encarregat de transmetre al departament de compres les necessitats de preus i d'altres condicions comercials que s'hagin de negociar amb el proveïdor.

¿A quién buscamos (H/M/D)?

 • Persona motivada, organitzada, amb iniciativa i compromís.
 • Coneixement avançat de les categories de carn i peix.
 • Experiència en el sector Horeca.
 • Experiència i habilitats en direcció d'equips.
 • Habilitats avançades de negociació.
 • Usuari avançat en Microsoft Office.

¿Cuáles son tus beneficios?

Oportunidades de carrera y desarrollo profesional.

Ver más ofertas de empleo
Helena Berdusán
Indicar número de referencia para la oferta
JN-042023-6033589

Resumen de empleo

Sector
Comercial
Sub Sector
Category Manager
Industria
FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
Localización
Barcelona
Tipo de Contracto
Permanent
Nombre del consultor
Helena Berdusán
Número de referencia
JN-042023-6033589

En Michael Page creemos en la diversidad e inclusión. Defendemos la igualdad de oportunidades sin discriminar por género, raza, edad, religión ni orientación sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.